Monthly Archives: April 2019

Japanese style garden

จัดสวน ข้างบ้านแบบญี่ปุ่นความงามแห่งโลกตะวันออกที่ต้องสัมผัส

สำหรับการจัดสวนในสไตล์ญี่ปุ่น นอกเหนือไปจากการเลือกรูปแบบการจัดวางภูมิทัศน์ตามแบบของประเทศญี่ปุ่นแล้ว หัวใจสำคัญในการสร้างบรรยากาศให้สมจริง ก็คือ การเลือกชนิดของพันธุ์ไม้ หรือการเลือกชนิดหิน โดยสวนในญี่ปุ่นมีมากมายหลายแบบ เช่น สวนน้ำชา, สวนภูเขา และสวนหิน หากแต่ก็ยังมีแนวคิดหลัก อันได้รับมาจากอิทธิพลทางความคิดของพุทธศาสนานิกายเซน ที่นำมาใช้ในการจัดสวนอีกด้วย แนวคิดจัดสวนข้างบ้านให้ออกมาในสไตล์ญี่ปุ่น การวางตำแหน่งอันเป็นจุดเด่นของสวน ต้องจัดสวนไว้ในแบบที่คนข้างในมองเห็นได้อย่างชัดเจน ตามวิธีจัดแบบโบราณ คือ จัดไว้เพื่อดูเอง จึงเป็นการมองจากภายในสู่ภายนอก โดยการจัดสวนแบบญี่ปุ่น จะเน้นความงดงามของวัสดุจากธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการใช้หิน, อิฐ รวมทั้งวัสดุต่างๆ ต้องาจากธรรมชาติ ตลอดจนไม่มีการนำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เช่น รูปปั้น,… Read more »