Daily Archives: July 31, 2017

NGV CAR THAILAND TAXI

แก๊ส NGV มีดีกว่าที่คุณคิดหากได้ลองติดแล้วคุณจะรักมัน

ปัจจุบันนี้โลกของเราประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก สาเหตุหลักอย่างหนึ่งก็เนื่องมาจากมลพิษจากยวดยานพาหนะต่างๆ บนท้องถนน ซึ่งเมื่อเกิดการเผาไหม้ก็จะก่อให้เกิดควันพิษและฝุ่นละอองต่างๆ คละคลุ้งไปในอากาศ ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก และผลเสียเหล่านั้นก็กลับมาสู่มนุษย์ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ มากขึ้น จึงมีการวิเคราะห์วิจัยและทดลองเพื่อหาพลังงานทดแทนที่สามารถมาใช้แทนพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน หนึ่งในพลังงานทดแทนที่กำลังได้รับความนิยมมากนั่นก็คือ แก๊ส NGV แก๊ส NGV มีชื่อเต็มๆ ว่า Natural Gas for Vehicles แปลเป็นไทยได้ว่าเป็นแก๊สธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้แทนน้ำมันในรถยนต์ได้ มีส่วนประกอบหลักคือ มีเทน โดยการอัดแก๊สชนิดนี้ไปในถึงที่มีความทนทานพิเศษแล้วบรรจุไปในยานยนต์ ต่อเชื่อมด้วยระบบก็สามารถนำไปใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ โดยแก๊ส NGV… Read more »